cirkelspel 200x200Als bestuurder en voorzitter van kasteel Doornenburg en adviseur voor de Stichting Huis Bergh heb ik ervaren hoe lastig het soms is om op een goede manier te opereren. Welke afwegingen wil je maken. Hoe ben je geïnformeerd. Welke belangen staan op de voorgrond. Heeft iedereen inbreng en expertise? Zijn we transparant genoeg?

Veel besturen en stichtingen conformeren aan de Governance code cultuur. Maar op welke manier kun je deze (acht) principes en de aanbevelingen die daarbij horen goed implementeren. De Governance code cultuur geeft als advies aan dat jaarlijks te evaluren en om de paar jaar uit te voeren met externe begeleiding. Ik heb de training "Goed besturen" gevolgd bij Erfgoed Gelderland. Met het zelfevaluatiespel van stichting Cirkeltoezicht heb ik met veel plezier een zelfevaluatie gedaan bij "Doornenburg" en "Bergh". Met deze kennis en ervaring uit de praktijk kan ik ook uw bestuur daarmee helpen om deze evaluatie te doen.