kloosterkerkDe komende jaren komen er grote aantallen kerken leeg te staan. Gebouwen, vaak met een monumentale uitstraling, die lange tijd een centrale plek in de gemeenschap hebben vervuld. Door teruglopende aantallen gelovigen en hoge energie- en onderhoudskosten is het steeds moeilijker deze gebouwen in goede staat te houden en in stand te houden. Door het opstellen van kerkenvisies (lokaal en regionaal) en het maken van haalbaarheidsplannen, kunnen we in beeld krijgen op welke manier deze gebouwen wel in stand gehouden kunnen worden.

In opdracht en samenwerking met de Kathedraaldenkers ben ik bezig met een drietal haalbaarheidsonderzoeken voor kerken in de gemeente Brummen. Daarbij werk ik samen met een architect, een bouwhistoricus en een kostendeskundige. Draagvlak van kerkbestuur, gemeente en omgeving is belangrijk, samen zoeken wij naar aanvullend of nieuw gebruik van deze kerken.

Heeft u ook een kerk waar leegstand dreigt of waar alternatieve gebruiksmodelijkheden wenselijk zijn? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend orienterend gesprek.