huis bergh poort600x600De bouwgeschiedenis van Kasteel Huis Bergh, omgeven door een gracht en half omsloten door een oude vestingwal gaat terug tot de 12e eeuw. De belangrijkste delen die nu nogaanwezig zijn, dateren uit de 14e, 15e en 17e-eeuw. In de loop der tijden hebben uitbreidingen, verfraaiingen, branden en oorlogen het aanzien van het kasteel veranderd. Van een middeleeuwse verdedigingsburcht werd het langzamerhand een fraai slot.

Ik ben advisuer voor bestuur en directie voor Huis Berg op het gebied van bescherming en behoud van hun rijksmonumenten. Behalve het kasteel behoren daartoe ook tuin en park, de Motte, woonhuizen aan de Muntwal, het Muntgebouw, de Boetzelaersborg en twee molens. Ik heb geholpen om het beleid voor de instandhouding van het complex en de andere gebouwen te verbeteren, de organisatie aan te passen en planmatig onderhoud beter te verankeren in de organisatie. De stichting heeft een erkenning gekregen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Mijn adviezen hebben daar een bijdrage aan geleverd